User description

Wykonujemy usługi z dziedziny gospodarki odpadów. Jesteśmy firmą z wieloma latami doświadczenia. Oferujemy naszym kontrahentom punktualne odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Spełniamy podstawy narzucone przez decyzje pozwalające na transport śmieci, ich kolekcje i odzysk, dzięki czemu w wyjątkowy sposób troszczymy się o naturę. Realizujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, szczególną uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów i ich odnawiania.