User description

Realizujemy usługi z działu gospodarki odpadów. Działalność z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym odbiorcom zgodne z terminem odbieranie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, czyszczeniem separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wywiązujemy podstawy określone poprzez decyzje pozwalające na transport zanieczyszczeń, ich kolekcje i utylizację, dzięki czemu w wyjątkowy sposób dbamy się o środowisko. Stosujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania wybranych grup odpadów i ich recyklingu.