User description

Het is mogelijk de palmboom te beschadigen met lage temperaturen vanwege extreme vorst en wind, dat de gevoelstemperatuur voorbij -17C komt.

Should you loved this short article and you would love to receive more information concerning winterharde Agave please visit the internet site.