User description

Wykonujemy usługi z zakresu gospodarki odpadami. Jesteśmy firmą z wieloma latami doświadczenia. Dostarczamy naszym odbiorcom punktualne przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem szamb, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wykonujemy podstawy sprecyzowane poprzez wytyczne umożliwiające na transport śmieci, ich kolekcje i utylizację, dzięki czemu w szczególny sposób chronimy się o naturę. wykonujemy tylko te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów i ich odnawiania.