User description

Realizujemy usługi z dziedziny gospodarki odpadów. Firma z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy naszym klientom punktualne przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz pobraniem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Realizujemy podstawy sprecyzowane przez decyzje pozwalające na transport śmieci, ich zbieranie i przerób, przez co w szczególny sposób dbamy się o naturę. Realizujemy tylko te procedury, które gwarantują bezpieczeństwo dla okolicy, niepowtarzalną uwagę przywiązując głównie do wybiórczego zbierania określonych grup odpadów i ich recyklingu.