User description

Realizujemy usługi z branży gospodarki odpadów. Firma z wieloletnim doświadczeniem. Oferujemy naszym klientom zgodne z terminem przejęcie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także opróżnianiem szamb, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz odbiorem przemysłowych zanieczyszczonych cieczy. Wykonujemy standardy sprecyzowane przez decyzje umożliwiające na transport odpadów, ich zbieranie i wykorzystanie, przez co w szczególny sposób pielęgnujemy się o środowisko. Stosujemy jedynie te czynności, które dają bezpieczeństwo dla otoczenia, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania określonych grup odpadów i ich odnawiania.