User description

In dat geval plaats je de splitter ook bovenaan de stam van de boom (bij het begin van de vertakkingen), maar koppel je de splitter in dat geval aan het einde van het lichtsnoer dat je rondom de stam van de boom hebt gewikkeld.

If you beloved this post and you would like to acquire a lot more info with regards to Kerstbal Kopen kindly stop by our own web page.