User description

Indien gewenst kan deze boomverlichting het hele jaar worden gebruikt en eventueel permanent in de boom worden bevestigd, kies dan wel voor lichtsnoeren met IP67 beschermingsklasse (in plaats van IP44).

If you treasured this article therefore you would like to be given more info with regards to klik hier generously visit our internet site.

Patriot Grounds - Johnson Classifieds